خدمات شبکه

 • مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی انواع شبکه های کابلی محلی (LAN) با رعایت استانداردهای جهانی و استفاده از آخرین فنآوری روز
 • مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های گستردهWAN () برای سازمان های بزرگ
 • مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات انواع شبکه های بیسیم اعم از :
  • ارتباطات  Point To Point
  • Point To Multipoint
  • Wi-Fi Coverage
  • Hotspot
 • پياده سازی و اجرای طرح های امنيت شبکه
 • ارتباطات بين شبکه ای و ارتباط کامپيوترهای راه دور
 • مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی بستر های انتقال صدا (VoIP) و تصویر  (Video Conference)
 • ارائه راهکارهای جامع مدیریت شبکه
 • نصب و راه اندازی انواع تجهیزات اکتیو (Active Network Equipment) شبکه اعم ازRouter, Switch, Firewall,…
 • ارائه خدمات پشتیبانی شبکه در قالب قراردادهای نگهداری و پشتیبانی شبکه