دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 32 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 4 دستگاه هارد دیسک
دارای 8 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 32 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 4 دستگاه هارد دیسک
دارای 16 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 16 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 4 دستگاه هارد دیسک
دارای 16 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 16 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 4 دستگاه هارد دیسک
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 16 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 8 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
دارای 4 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 8 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 4 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
دارای 4 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 4 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
افزودن به سبد خرید
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 16 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
دارای 8 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
قیمت: 10،400،000 ريال
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 16 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
افزودن به سبد خرید
قیمت: 12،420،000 ريال
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 8 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
دارای 4 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
قیمت: 8،560،000 ريال
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 8 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
افزودن به سبد خرید
قیمت: 10،380،000 ريال
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 4 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 2 دستگاه هارد دیسک
دارای 4 پورت PoE
افزودن به سبد خرید
قیمت: 7،350،000 ریال
دستگاه ضبط تصاویر دوربین IP
دارای 4 کانال ورودی تصویر
پشتیبانی از تصاویر تا 5 مگاپیکسل
قابلیت نصب 1 دستگاه هارد دیسک
افزودن به سبد خرید
صفحه از 2 مورد در صفحه